Proboszczowie

 1. 1528 r. ks. Mikołaj Tesaurus
 2. ks. Mikołaj ze Slębowa
 3. T. Dulski 
 4. Marcin z Dobrzynia 1583r.

Proboszczów z lat 1583-1670 nie można ustalić z braku źródeł.

 1. 1670-1710 r. ks. Wawrzyniec Lachowicz
 2. 1710-1713 r. ks. Paweł Piechowski
 3. 1713 r. ks. Kazimierz Franciszek Mroczyński
 4. 1713 – 1730 r. ks. Józef Czechowicz
 5. ks. Stanisław Sarbski
 6. 1730- 1740r. ks. Ludomir Popielicki
 7. ks. Michał Gościcki
 8. 1740- 1774r. ks. Andrzej Hersztowski
 9. 1774- 1780r. ks. Antoni Bertholdi
 10. 1784- 1819r. ks. Antoni Guziński
 11. 1819-1830r. ks. Mateusz Wysocki
 12. ks. Bartłomiej Blumberg
 13. 1835- 1837r. ks. Stanisław Dembicki
 14. 1838- 1844r. ks. Henryk Zygmunt Hanke
 15. ks. Fryderyk Gaede
 16. 1845-1850r. ks. Robert Bertram Oldenburg
 17. 1850-1867r. ks. Wilhelm Bolt
 18. 1867-1881r. ks. Teofil Borzyszkowski
 19. 1884-1916r. ks. Paweł Jankowski
 20. 1917-1923r. ks. Jan Arndt
 21. 1923-1945r. ks. Augustyn Hoppe
 22. 1945-1977r. ks. Stefan Wydrowski
 23. 1977-2013r. Jan Piłat
 24. 2013-2016r. ks. Ireneusz Lehmann
 25. 2016-          ks. Przemysław Szulc        

Historia Parafii

 1. Dokładna data założenia parafii nie jest znana, legenda mówi, ze parafia powstała prawdopodobnie podczas pobytu św. Wojciecha na ziemi pomorskiej. Inne źródła podają, ze parafia powstała w XIII w.;
 2. Pierwsza spisana wiadomość o parafii Przysierskiej;
 3. Wizytacje z lat 1583, 1649, 1686, 1710 potwierdzają, ze Przysiersk należał do diecezji włocławskiej, a później do archidiakonatu pomorskiego;
 4. Utworzono wikariat pomorski, a na mocy buli Piusa VII z 1821r. archidiakonat pomorski został włączony do diecezji chełmińskiej;
 5. Od początku istnienia dekanatów parafia w Przysiersku należała do dekanatu świeckiego.

Kościół parafialny

 1. Powstał przed rokiem 1378;
 2. W 1588r. poświecenie kościoła i nadanie mu tytułu św. Wawrzyńca;
 3. Dokumenty z wizytacji w 1583r. mówią o drewnianym kościele, jeszcze niekonsekrowanym.
 4. W 1649r. dach pokryto dachówką i dobudowano wieżę.
 5. W 1711r. zaistniała nowa posadzka, witraże błogosławionych, zbudowano chór muzyczny naprzeciw ołtarza i małe organy.
 6. W latach 1821-1823 budowa obecnego kościoła murowanego za Ks. Proboszcza Mateusza Wysockiego.
 7. Wnętrze kościoła odrestaurowano i naprawiono zniszczenia.
 8. W 1980r. śrubami rzymskimi skręcono wieżę,  a w 1986r. kościół, odnowiono elewacje i ołtarze.

Terytorium parafii

 1. Do parafii należały: Przysiersk, Biechówko, Biechowo, Budyń, Bukowiec, Drozdowo, Kawęczyn, Konopat, Łąki Polskie, Plewno, Różana, Więckowo, Bramka.
 2. Na terenie parafii znajdowały się: Przysiersk, Drozdowo, Bukowiec, Budyń, Konopat Polski, Biechówko, Bramka, Garwoniec, Jarzębieniec, Wyrwa, Plewno (Pniewo), Biechowo, Konopat Niemiecki, Kawęczyn, Terespol.
 3. Do parafii należą: Przysiersk, Biechowo, Biechówko, Bramka, Branica, Budyń, Bukowiec, Drozdowo, Drozdówko, Gawroniec, Jarzębieniec, Julianowo, Kawęczyn, Konopat Polski, Konopat Niemiecki, Plewno, Wyrwa, Papiernica, Zając, Więckowo. Proboszcz Przysierski był równocześnie administratorem parafii Polskie Ląki.
 4. Diecezja Chełmińska z 1928r. obok miejscowości należących do parafii podaje ich przybliżona odległość od kościoła: Przysiersk, Biechówko 5km, Bechowo 4, Bramka 4, Budyn 4, Bukowiec 4, Dolnymlyn 2, Drozdowo 3, Jarzębiniec 4, Kaweczyn 6, Konopat Niemiecki 6, Konopat Polski 4, Plewno 2, Terespol 4, Wyrwa 5.
 5. W 1946 r. dekretem Administratora Apostolskiego Chełmińskiego i Gdańskiego Andrzeja Wronki mieszkańców Biechówka przyłączono do parafii Drzycim.
 6. W 1947 r. ustanowiono parafie w Bukowcu i z parafii Przysiersk wyłączono Bukowiec, Bramkę, Budyń, Kawęczyn.
 7. W 1963 r. do parafii należały: Biechowo, Drozdowo, Jarzębieniec, Plewno, Polski Konopat Terespol, Wyrwa Młyn. Do parafii Przysiersk do 1977r. należał też kościół filialny w Dólsku.
 8. W 1978r. wyłączono z parafii Przysiersk część Terespola Pomorskiego.

Zabytki ruchome

 1. Największy ołtarz główny został wykonany z drewna. Jest on bogato rzeźbiony, malowany, pozłacany i posrebrzany. Wykonano go w stylu barokowym i od początku umieszczony w prezbiterium. Na obrazie głównym patron parafii św. Wawrzyniec. W górnej partii nasady znajduje się obraz przedstawiający Chrystusa dźwigającego krzyż. Po prawej i po lewej stronie obrazu stoją barokowe figury św. Wawrzyńca i papieża Sykstusa. Ołtarz główny jest połączony rzeźbionymi i złoconymi mostkami z dwoma mniejszymi ołtarzykami barokowymi. Na mostkach umieszczono figury św. Wojciecha i św. Stanisława bpa.
 2. Ołtarz św. Kazimierza po lewej stronie ołtarza głównego, wyróżnia główny obraz namalowany na desce. Na szczycie ołtarzyka znajduje się owalny obraz św. Andrzeja Apostoła.
 3. Ołtarz św. Stanisława Kostki po prawej stronie ołtarza głównego jest wzorowany na ołtarzu św. Kazimierza. Główny obraz, namalowany na desce przedstawia komunię św. Stanisława Kostki. W szczycie ołtarza umieszczony jest owalny obraz św. Piotra Apostoła.   
 4. Ołtarz św. Anny ustawiony po lewej stronie prezbiterium pochodzi z XVIII w. jest drewniany, rzeźbiony, ozdobiony ornamentami, powleczony srebrem i częściowo złotem. Główny obraz przedstawia św. Annę nauczającą Maryję. Ponad nim znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem.
 5. Ołtarz Trójcy Świętej ustawiony po prawej stronie prezbiterium na środkowy obrazie przedstawia Trójcę Św., natomiast na obrazie w zwieńczeniu św. Jana Napomucena.
 6. Rzeźbiona chrzcielnica nakryta drewnianą pozłacaną pokrywą z mosiężną miednicą (XVI w.);
 7. Ambona wykonana w stylu barokowym z drewna, ozdobiona  ornamentami roślinnymi i pozłocona (1766r.).