MISJE PARAFIALNE 23-30.10.2022

25-09-2022

NIEDZIELA – ROZPOCZĘCIE MISJI PARAFIALNYCH

Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11, 1)

8.00 – Msza św. z nauką w Przysiersku.

9.30 – Msza św. z nauką w Terespolu.

11.00 – Msza św. z nauką w Przysiersku.

20.15 – nabożeństwo różańcowe i Apel Jasnogórski w Przysiersku.

 

PONIEDZIAŁEK – SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO I BIERZMOWANIA

On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16)

16.00 – nabożeństwo różańcowe i nauka dla uczniów szkoły podstawowej w Przysiersku.

17.00 – Msza św. z nauką w Terespolu.

18.30 – Msza św. z nauka w Przysiersku.

Po Mszy św. nauka dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

 

WTOREK – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23)

14.30 – nabożeństwo różańcowe i nauka dla uczniów szkoły podstawowej w Terespolu.

17.00 – Msza św. z nauką w Terespolu.

18.30 – Msza św. z nauka w Przysiersku.

Po Mszy św. nauka dla młodzieży bierzmowanej.

 

ŚRODA – SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,13)

16.00 – spowiedź św. w Terespolu.

17.00 – Msza św. z nauką i sakramentem namaszczenia chorych w Terespolu.

17.30 – spowiedź św. w Przysiersku.

18.30 – Msza św. z nauka i sakramentem namaszczenia chorych w Przysiersku.

 

CZWARTEK – SAKRAMENT EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22, 19)

14.30 – nabożeństwo różańcowe i nauka dla uczniów szkoły podstawowej w Terespolu.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Terespolu

17.00 – Msza św. z nauką w Terespolu.

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Przysiersku.

18.30 – Msza św. z nauka w Przysiersku.

Po Mszy św. projekcja filmu w Parafialnym Domu Kultury.

 

PIĄTEK – SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6b)

16.00 – nabożeństwo różańcowe i nauka dla uczniów szkoły podstawowej w Przysiersku.

17.00 – Msza św. z nauką w Terespolu.

18.30 – Msza św. z nauka w Przysiersku.

Po Mszy św. nauka dla małżeństw.

 

SOBOTA – MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25)

17.00 – Msza św. z nauką w Terespolu.

18.30 – Msza św. z nauka w Przysiersku.

Po Mszy św. procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.

 

NIEDZIELA – ZAKOŃCZENIE MISJI PARAFIALNYCH

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19)

8.00 – Msza św. z nauką w Przysiersku.

9.30 – Msza św. z nauką w Terespolu.

11.00 – Msza św. z nauką w Przysiersku.

 

z serdecznym zaproszeniem do udziału prob. Przemysław Szulc oraz ks. Michał Choszcz - rekolekcjonista

 

 

200-lecie naszej parafii

27-08-2022

Drodzy Parafianie!

W czerwcu 2023 r. będziemy przeżywać 200-lecie naszej parafialnej świątyni, która została wzniesiona w latach 1822-1823. Dlatego pragniemy jako wspólnota parafialna przygotować się do tego jubileuszu poprzez przeżycie Misji Świętych.

Misje Święte to dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary. Ostatnie Misje Święte w naszej parafii odbyły się w 2010 r.

Dlatego pragniemy przygotować się do Misji Świętych, które odbędą się w dniach 23-30 października 2022. W ramach duchowego przygotowania zapraszam w piątki poprzedzające Misje Święte do adoracji
i wspólnej modlitwy:

  17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja dla spowiedzi św.)

  18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym i modlitwa o owoce Misji Świętych.

 

Zaproszenie kieruję do Parafian według następującego harmonogramu:

  02.09 (piątek) – rozpoczęcie duchowego przygotowania do Misji Świętych;

  09.09 (piątek) – mieszkańcy Terespola;

  16.09 (piątek) – mieszkańcy Polskiego Konopatu;

  23.09 (piątek) – mieszkańcy Drozdowa;

  30.09 (piątek) – mieszkańcy Plewna;

  14.10 (piątek) – mieszkańcy Przysierska (ul. Ks. Wedrowskiego, ul. Polna, ul. Spacerowa, ul. Świerkowa, ul. Długa);

  21.10 (piątek) – mieszkańcy Przysierska (ul. Szkolna, ul. Sportowa, ul. Ogrodowa, ul. Św. Floriana, Brzózki, ul. Tucholska, ul. Konopackich);

 

Módlmy się, aby przeżyte misje dla każdego z nas były czasem nawrócenia do Boga oraz odnowy życia z Bogiem:

Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo

w Misjach parafialnych. Użycz nam Twojej łaski

aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do

pojednania wszystkich z Tobą.

Zachęceni Twoimi słowami? ”proście

a otrzymacie”, błagamy Cię o święte natchnienia,

o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.

Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych,

którzy dotąd opierają się Twojej łasce
i dopomóż im do nawrócenia.

Wszystkich nas zapal Duchem odwagi

w zachęcaniu drugich do udziału
w misjach parafialnych.

Niech Duch Święty wspiera misjonarza swym

światłem, by słowo przez niego głoszone dawało

zbawienny skutek.

U stóp Twoich Matko Zbawiciela, Królowo

naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej

parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia

grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, zbliż

nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Amen!

Zaproszenie na Ekstremalną Drogę Krzyżową

19-03-2022

1 kwietnia, w piątek, w naszej parafii odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Początek o godz. 20.00 w kościele. Po wspólnej modlitwie wyruszymy na trasę, która liczy 10 km. Można iść indywidualnie lub grupowo. Idzie się w ciszy. Na koniec w Parafialnym Domu Kultury będzie przygotowana herbata oraz poczęstunek. Ważne, aby każdy był wyposażony w wygodne obuwie, ciepłe ubranie oraz latarkę bądź czołówkę. Każda grupa otrzyma:

 • szczegółową mapę z zaznaczoną trasą oraz stacjami Drogi Krzyżowej
  (I stacja przy figurce obok p. Solon, XII przy krzyżu na cmentarzu);
 • opis trasy;
 • informacje dot. bezpieczeństwa podczas drogi.

W miejscach istotnych dla bezpieczeństwa będzie czuwać OSP Przysiersk.

EDK 2022

Plan Parafii na 2022 rok

15-01-2022

Plany Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku w roku 2022

Plany duszpasterskie (niektóre działania):

 1. Wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny (18.11.2022).
 2. Misje Święte (jesień 2022).
 3. Parafialna Pielgrzymka do Gruzji (5-12.07.2022), Parafialna Pielgrzymka na Podlasie 2.0 (wrzesień-październik 2022).
 4. Kolonie i półkolonie parafialne zależne od sytuacji epidemicznej w kraju. Parafia dokonała rezerwacji kolonii w sierpniu w Funce.
 5. Przygotowania do Jubileuszu 200-lecia kościoła parafialnego (1822/23 – 2022/23).

 

Plany remontowe na rok 2022:

 1. Remont schodów głównych do kościoła parafialnego.
 2. Badania konserwatorskie zabytków ruchomych w kościele.

Dziękuję wszystkim Parafianom za wspólnotowe działanie w wymiarze sakramentalnym, duszpasterskim i materialnym. Ufam, że kolejny rok naszej wspólnej drogi, pomimo pandemii, umocni naszą wiarę, wzmocni jedność i pozwoli nam doświadczyć życzliwości i dobra. 

Ks. prob. Przemysław Szulc

Podsumowanie 2021 roku

15-01-2022

Podsumowanie działalności Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku w roku 2021

Parafia w liczbach:

 • w parafii mieszka ok. 1830 osób;
 • Chrzest święty przyjęło 18 dzieci;
 • Sakrament Małżeństwa przyjęło 10 par;
 • odprowadziliśmy na wieczny odpoczynek 19 parafian.

Duszpasterstwo parafialne:

W Parafii działają wspólnoty: wspólnota dorosłych (katechezy dla dorosłych), Róże Różańcowe, Akcja Katolicka, Wspólnota młodzieżowa „Młodzi dla Młodych”, schola parafialna, ministranci, lektorki oraz Stowarzyszenie „Ramię w ramię”.  W tych wspólnotach zaangażowanych jest ok. 70 osób.

W ramach działalności duszpasterskiej odbyły się m. in. (według chronologii):

 • 6 stycznia w kościele odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespoły R&M z Przysierska;
 • 17 stycznia w kaplicy w Terespolu odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespoły R&M z Przysierska;
 • 7 lutego odbył się Kiermasz Walentynkowy, wsparcie leczenia parafianki Ewy Linert, zebraliśmy 6030 zł;
 • 17-19 lutego odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Marcin Kunda
  z Bysławka;
 • Od 5 marca parafia bierze udział w akcji „Zakręceni nakrętkami w pomaganie”. Serce na nakrętki stanęło przy Parafialnym Domu Kultury;
 • 2 i 3 maja odbyła się Uroczystość I Komunii św. dla kl. III i IV;
 • 9 maja odbyła się Uroczystość 30-lecia kaplicy w Terespolu. Uroczystościom przewodniczył Ks. Biskup Ryszard Kasyna;
 • 29 maja odbył się Parafialny Rajd Rowerowy na trasie Przysiersk-Dólsk-Diabelski Kamień;
 • W dniach 28 czerwca – 2 lipca odbyły się półkolonie pod hasłem: WAKACJE BEZ GRANIC dla dzieci naszej parafii;
 • W dniach 5-9 lipca w Krynicy Morskiej odbyły się kolonie parafialne dla dzieci i młodzieży
 • 4 sierpnia dziękowaliśmy za pierwszy rok działalności Stowarzyszenia „Ramię w ramię”;
 • W dniach 4-8 sierpnia przeżywaliśmy Odpust ku czci św. Wawrzyńca, gościliśmy Orkiestrę Dętą ze Świekatowa, Ks. Andrzej Szopiński z Pelplina był kaznodzieją odpustowym.
 • W dniach 7-11 sierpnia w Funce odbyły się kolonie parafialne dla dzieci i młodzieży;
 • W dniach 16-20 sierpnia odbyły się półkolonie pod hasłem: WAKACJE BEZ GRANIC dla dzieci naszej parafii;
 • 28 sierpnia przeżywaliśmy DOŻYNKI PARAFIALNE;
 • 5 września odbyło się Uroczyste Zakończenie Lata we współpracy ze Stowarzyszeniem „Ramię w ramię”. Piknik przyciągnął wielu parafian i gości. Pojawiło się także „Małe Betlejem”.
 • 30 września w Parafialnym Domu Kultury odbyło się „Spotkanie z historią” prowadzone przez p. dr. Ireneusza Pieroga;
 • 1 października odbyła się NOC FILMOWA w Parafialnym Domu Kultury;
 • W dniach 2-7 października odbyła się Parafialna Pielgrzymka na Podlasie. W pielgrzymce uczestniczyło 80 osób;
 • 28 października w Parafialnym Domu Kultury odbyło się „Spotkanie z historią” prowadzone przez p. dr. Ireneusza Pieroga;
 • 31 października odbył się BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH;
 • 21 listopada odbył się Synod na poziomie parafialnym;
 • 27 listopada odbyły się rekolekcje GPS dla młodzieży bierzmowanej, rekolekcje odbyły się w SP 5 w Świeciu;
 • 3 grudnia odbyła się katecheza dla dorosłych;
 • 5 grudnia odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, którego dochód został przeznaczony na wsparcie Parafialnego Domu Kultury. Pojawiło się także „Małe Betlejem”.
 • 19 grudnia przedstawiciele parafii (dorośli i młodzi) przekazali 20 paczek świątecznych osobom starszym i samotnym. 

 

Sprawy remontowe i materialne parafii:

15-01-2022

Sprawy remontowe i materialne parafii:

Serdeczne podziękowania za współudział w trosce o piękno kościoła i utrzymanie budynków parafialnych poprzez comiesięczną kolektę na rzecz remontów w naszej parafii. W ramach comiesięcznych kolekt na rzecz remontów parafia zebrała kwotę 31.990 zł, co daje średnią 2.665 zł na miesiąc. Parafia przeznaczyła na remonty w 2021 r. kwotę 55.450 zł.

W roku 2021 odbyły się następujące remonty:

 1. Remont kaplicy cmentarnej.
 2. Modernizacja poddasza Parafialnego Domu Kultury.
 3. Zainstalowanie ogrzewania w kościele.
 4. Założenie klimatyzacji na poddaszu Parafialnego Doku Kultury.
 5. Montaż nowych drzwi wejściowych w plebanii.

Szczególne podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  za dofinansowanie półkolonii parafialnych w ramach projektu: WAKACJE BEZ GRANIC dla Stowarzyszenia „Ramię w ramię” w kwocie 12.000 zł, oraz dla MKiDN za dofinansowanie modernizacji poddasza Parafialnego Domu Kultury w kwocie 90.000 zł.

Na koniec listopada 2021 r. parafia złożyła wniosek do MKiDN na dofinansowanie wyposażenia Parafialnego Domu Kultury, aby w pełni prowadzić zajęcia kulturalne i edukacyjne. W lutym zastanie ogłoszony wynik konkursu.  

Plan Mszy św. „kolędowych” oraz wspólnego kolędowania

19-12-2021

Msze św. w kaplicy w Terespolu:

29.12.2021 r., godz. 17.00 – Terespol: ul. Szkolna, ul. Polna, ul. Leśna;

29.12.2021 r., godz. 18.00 – Drozdowo;

30.12.2021 r., godz. 17.00 – Terespol: ul. Modrzewiowa, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa, ul. Krótka;

30.12.2021 r., godz. 18.00 – Polski Konopat i Wyrwa;

 

Msze św. w kościele w Przysiersku:

03.01.2022 r., godz. 18.00 – Plewno; Jarzębieniec

04.01.2022 r., godz. 18.00 – Przysiersk: ul. Szkolna, ul. Ks. Wedrowskiego, ul. Polna;

05.01.2022 r., godz. 18.00 – Przysiersk: ul. Ogrodowa;

10.01.2022 r., godz. 18.00 – Przysiersk: ul. Spacerowa;

11.01.2022 r., godz. 18.00 – Przysiersk: Brzózki, ul. Świerkowa;

12.01.2022 r., godz. 18.00 – Przysiersk: ul. Długa;

13.01.2022 r., godz. 18.00 – Przysiersk: ul. Floriana, ul. Podgórna;

14.01.2022 r., godz. 18.00 – Przysiersk: ul. Tucholska, ul. Konopackich.

Prośby o poświęcenie nowych domów proszę zgłaszać osobiście u ks. proboszcza lub pod nr tel. 696484916.

Etap Parafialny Synodu

07-11-2021

logo synodu1

ETAP PARAFIALNY SYNODU

 

W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie.

Jako wspólnota parafialna także pragniemy włączyć się w synod poprzez etap parafialny. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych parafian na spotkanie synodalne, które odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę, 21 listopada, o godz. 15.00.

Spotkanie rozpocznie się w kościele wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Po niej będzie wspólna rozmowa w Parafialnym Domu Kultury, podczas której każdy będzie mógł się wypowiedzieć i podzielić swoim doświadczeniem życia w Kościele i spostrzeżeniami mogącymi pomóc w ożywieniu Kościoła jako wspólnoty. By pomóc nam odpowiednio przeżyć to spotkanie, zostały przygotowane przez Komisję Synodalną specjalne pytania. Pytania te będą one wydrukowane i dostępne przy wyjściu z kościoła i kaplicy. Kto pragnie przyjść na spotkanie synodalne bardzo proszę, aby zabrać ze sobą kartę z pytaniami i przygotować się do spotkania, abyśmy mogli ubogacić siebie i podjąć konstruktywną rozmowę i dialog.

 

Poniżej pytania synodalne:

 1. Co Cię zachwyca w Kościele?
 2. W jaki sposób najbardziej doświadczasz Boga w Kościele?
 3. Co Cię smuci w Kościele?
 4. Co przysłania Boga obecnego w Kościele?
 5. Jak myślisz, czego pragnie dzisiaj Duch Święty od Kościoła?
 6. Co jest dzisiaj największą trudnością w Kościele?
 7. Jak sądzisz, do kogo Kościół nie dociera?
 8. Jak sądzisz, co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła?
 9. Co możemy zrobić, aby Ci, którzy odsunęli się od Kościoła do Niego powrócili?
 10. W jaki sposób z miłością należy głosić prawdę o Jezusie Chrystusie osobom: innego wyznania, o odmiennych poglądach, ochrzczonym niepraktykującym, żyjącym w związkach niesakramentalnych?
 11. Jaka jest skuteczność mediów katolickich? Co na to wpływa?
 12. W jaki sposób Kościół powinien być obecny w mediach i Internecie?
 13. Kiedy i jak możesz się wypowiedzieć w Kościele?
 14. Czy czujesz się wysłuchany w Kościele? W czym to się przejawia?
 15. Co utrudnia głębokie przeżywanie Mszy Świętej?
 16. W jaki sposób uczestniczyć w Eucharystii, aby przemieniała życie?
 17. Jak sądzisz, jakie zagrożenia wiążą się z posługą kapłana?
 18. Czy wspierasz kapłanów, aby byli zaangażowanymi sługami Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 19. Czy parafie oraz kapłani troszcząc się o zbawienie ludzi współpracują ze sobą? Jak wygląda ta współpraca?
 20. Jakie są mocne i słabe strony naszej wspólnoty parafialnej?
 21. Czy i jaki mam kontakt z księżmi z parafii?
 22. Jakie zadania może podjąć osoba świecka w naszej parafii?
 23. Co parafia może zrobić dla Ciebie?
 24. W jaki sposób możemy rozwinąć współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami, aby jedni i drudzy czuli się odpowiedzialni za Kościół?

PLAN PARAFII NA 2021r

16-01-2021

Plany Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku w roku 2021

Plany duszpasterskie (niektóre działania):

 1. 30-lecie kaplicy w Terespolu (9 maja).
 2. Zaangażowanie w Stowarzyszenie „Ramię w Ramię”, które ściśle współpracuje z parafią i organizuje działalność kulturalną oraz edukacyjną wobec wszystkich miejscowości tworzących naszą parafię.
 3. Oferta pielgrzymek parafialnych zależna będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.
 4. Kolonie parafialne zależne od sytuacji epidemicznej w kraju. Parafia dokonała rezerwacji w lipcu ośrodka w Krynicy Morskiej, w sierpniu w Funce.

 

Plany remontowe na rok 2021:

 1. Remont schodów głównych do kościoła parafialnego.
 2. Remont kaplicy cmentarnej.
 3. Badania konserwatorskie zabytków ruchomych w kościele.
 4. Przygotowanie załączników do wniosku na dofinansowanie prac na poddaszu Parafialnego Domu Kultury.

Dziękuję wszystkim Parafianom za wspólnotowe działanie w wymiarze sakramentalnym, duszpasterskim i materialnym. Ufam, że kolejny rok naszej wspólnej drogi, pomimo pandemii, umocni naszą wiarę, wzmocni jedność i pozwoli nam doświadczyć życzliwości i dobra. 

Ks. prob. Przemysław Szulc