PLAN PARAFII NA 2021r

16-01-2021

Plany Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku w roku 2021

Plany duszpasterskie (niektóre działania):

  1. 30-lecie kaplicy w Terespolu (9 maja).
  2. Zaangażowanie w Stowarzyszenie „Ramię w Ramię”, które ściśle współpracuje z parafią i organizuje działalność kulturalną oraz edukacyjną wobec wszystkich miejscowości tworzących naszą parafię.
  3. Oferta pielgrzymek parafialnych zależna będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.
  4. Kolonie parafialne zależne od sytuacji epidemicznej w kraju. Parafia dokonała rezerwacji w lipcu ośrodka w Krynicy Morskiej, w sierpniu w Funce.

 

Plany remontowe na rok 2021:

  1. Remont schodów głównych do kościoła parafialnego.
  2. Remont kaplicy cmentarnej.
  3. Badania konserwatorskie zabytków ruchomych w kościele.
  4. Przygotowanie załączników do wniosku na dofinansowanie prac na poddaszu Parafialnego Domu Kultury.

Dziękuję wszystkim Parafianom za wspólnotowe działanie w wymiarze sakramentalnym, duszpasterskim i materialnym. Ufam, że kolejny rok naszej wspólnej drogi, pomimo pandemii, umocni naszą wiarę, wzmocni jedność i pozwoli nam doświadczyć życzliwości i dobra. 

Ks. prob. Przemysław Szulc

Aktualności 15.04.2021r.

16-01-2021

 

Od czerwca 2020 r. obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym –poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. W naszej parafii jest nią p. Hanna Czarnecka-Kobus, mail: hanna.czarnecka@neostrada.pl .